ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ ਸੈਲ (ਟੀਚਿੰਗ)

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ : 0175-5136166

Contact Us

Recruitment Cell (Teaching)

Punjabi University, Patiala

Phone No: 0175-5136166